Актуальное расписание автобусов отобразится после заполнения формы !

Форма позволяет узнать расписание всех перевозчиков, как по Украине так и международных рейсов. Отображенные под формой рейсы, являются акционными предложениями от перевозчиков и имеет ограничение по времени!

Автобусы

Автобусы

В этом разделе: Билеты на автобус, расписание автобусов, информация о автовокзалах. Все что  необходимо для путешествия на автобусе.

Поезда

Поезда

В разделе: Билеты на поезд, расписание поездов, правила , информация по железнодорожному транспорту

перечень 

льготных категорий пассажиров на проезд в автобусах городских и пригородных маршрутов общего пользования, перевозки пассажиров на которых осуществляется в обычном режиме.


з/п

категории пассажиров

льготы

Название документа, которым 

предоставлена ​​льгота

1

2

3

4

1.

Инвалиды войны I, II, III групп и лицо, сопровождающее инвалида I группы

Бесплатный проезд на городских и пригородных маршрутах по всей территории Украины

Закон Украины от 22.10.93 г.. №3552-ХII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Межправительственное соглашение "О общее определение прав на льготный проезд для участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним" от 12.03.93 г..

2.

Участники боевых действий 

3.

Участники войны

4.

Лица (в т.ч. граждане СНГ), на которых распространяется действие этого Закона (семьи погибших)

Бесплатный проезд на городских и пригородных маршрутах по всей территории Украины

5.

Учасники   ліквідації   аварії   на Чорнобильській АЕС І та ІІ категорій з  посвідченням серії   “А”

Безплатний проїзд на міських та  приміських маршрутах на всій території України

Закон України від 01.07.92 р. №2562-ХП “Про  внесення  змін і доповнень  до  Закону України “Про статус і  соціальний     захист громадян   потерпілих внаслідок  Чорнобильської катастрофи”

6.

Народні  депутати   України,   а також   особа,   яка  супро-воджує депутата-інваліда   І   групи

Безплатний проїзд на міських  та  приміських маршрутах

Закон України від 17.11.92 р. № 2790-ХП “Про статус народного депутата України”

7.

Одна дитина віком до шести років без права зайняття нею окремого місця

Безплатний проїзд по території України

Пункт 159  Постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.07 р.         № 1184 “Про внесення змін до Правил  надання послуг паса-жирського автомобільного транс-порту”

8.

Діти віком від 6-ти до 14-ти  років

25 % знижка вартості проїзду у період з             01 жовтня до 15 травня
(сезонна пільга)

Пункт 159  Постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.07 р.          № 1184 “Про внесення змін до Правил  надання   послуг паса-жирського автомобільного транс-порту”

9.

Діти-сироти та діти, які залишилися без опіки батьків і виховуються в школах-інтернатах

Безплатний проїзд на міських та  приміських маршрутах

Постанова  КМУ  від 05.04.94 р. №226 “Про поліпшення вихован-ня, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт  і дітей, які залишилися без піклування батьків”

10.

Учні початкових та середніх загальноосвітніх шкіл, які проживають в  сільській  місцевості  на    відстані понад 3 км. від школи

Безплатний проїзд тільки до школи та зі школи

Закон України від 23.05.91 р. №1060-ХІІ “Про освіту” (в   редакції  згідно  з Законом України від 23.03.96 р. №100/96-ВР із змінами і  доповненнями внесе-ними    Законом   від   17.12.96 р.   № 608/96-ВР)

10.

Інваліди всіх категорій та особа, яка супроводжує інваліда І групи

Безплатний проїзд на міських  та  приміських маршрутах

Постанова КМУ від 16.08.94 р. № 555 “Про безплатний проїзд інвалідів на транспорті   загаль-ного  користування”

11.

Ветерани праці та особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (Герої Соціалістичної Праці, повні кавалери ордена     Трудової  Слави)

Безплатний проїзд в межах  області за місцем проживання на міських  та  приміських маршрутах

Закон України від 16.12.93 р. “Про основні заходи соціального захисту ветеранів   праці та інших громадян  похилого віку – в Україні”

12.

Пенсіонери  за   віком

Безплатний проїзд на міських  та  приміських маршрутах

Постанова КМУ від   17.05.93 р. №354 “Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування”

13.

Кандидат в депутати з дня реєстрації в одномандатному виборчому окрузі і до опублікування підсумків виборів

Безплатний проїзд на території свого вибор-чого округу   на міських та приміських маршру-тах

Закон України від 24.09.97 р. №541/97-ВР “Про вибори народних депутатів  України  (із змінами і доповненнями, внесеними законами України     від 11.12.97 р. №715/97-ВР, від 25.12.97 р. №789/97-ВР, від 30.12.97, р. №801/97-ВР, від 24.03.98 №194/98-ВР) “Рішенням Конституційного Суду України” від 26.02.98р. №1-РП/98

14.

Жертви  політичних  репресій

Безплатний проїзд на міських маршрутах

Закон України від 17.04.91 р. №962-ХІІ “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” (зі змінами і   доповненнями, внесеними законами  України від 15.05.92 р. №2353-ХІІ, від 19.11.92 р. №2803-ХІІ)

15.

Діти війни

Безплатний проїзд в межах  області за міс-цем проживання на міських  та  приміських маршрутах

Закон України “Про соціальний захист дітей війни зі змінами внесеними Законом від 20.12.2005 р. № 3235-ІV”

16.

Ветерани військової служби і органів внутрішніх справ та члени їх сімей

Безплатний проїзд на міському     пасажирсь-кому транспорті, а також     автобусами приміських маршрутів

Закон України від 05.04.2001 р. № 2373-14 “Про статус ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ”

17.

Військовослужбовці строкової служби

Безплатний проїзд на міському     пасажирсь-кому транспорті, а також     автобусами приміських маршрутів

Закон України від 20.12.1991 р. № 2011-ХІІ «Про соціальний і правовий захист військовослужбов-ців та членів їх сімей»

Примечание: 

- Право на бесплатный проезд вышеуказанным категориям пассажиров предоставляется, при предъявлении удостоверений установленного образца; 

- Другие категории граждан, которые не упомянуты в указанном перечне, или документы которых не соответствуют требованиям действующего законодательства Украины, не имеют права бесплатного проезда. 

за дополнительной информацией о льготах при покупке билетов на автобус обращайтесь по телефону (044) 525-04-92